kõlari ikoon
stardi nupp

Kas oled valmis
oma meeli
proovile panema?

Jah, alustame!
1/6

Mis suunas pöörleb tantsija?

roteeruv tantsija
Nobuyuki Kayahara
Päripäeva
Vastupäeva
roteeruv tantsija
Nobuyuki Kayahara

Sinu vastus: Päripäeva

Su vastus kattub enamusega. Ühe küsitluse kohaselt näeb tantsija päripäeva pöörlemist kaks kolmandikku vastanutest. Samuti inimestel, kes näevad päripäeva pöörlemist, on keeruline näha tantsijat vastupidiselt pöörlemas.

Järgmine küsimus
roteeruv tantsija
Nobuyuki Kayahara

Sinu vastus: Vastupäeva

Su vastus kattub vähemusega. Ühe küsitluse kohaselt näeb tantsija vastupäeva pöörlemist üks kolmandik vastanutest.

Järgmine küsimus
2/6

Keskendu 5 sekundiks
täielikult ainult ringi sees
olevale ristile.

Mis värvi on pall, mis
liigub mööda lillasid palle?

liikuvad mummud
Roheline
Sinine
Punane
liikuvad mummud

Sinu vastus: Roheline

Õige! Ringi keskel olevale ristile keskendudes hajuvad lillad pallid, mida hakkab järjepanu "ära sööma" roheline pall.

Järgmine küsimus
liikuvad mummud

Sinu vastus: Sinine

Vale. Ringi keskel olevale ristile keskendudes hajuvad lillad pallid, mida hakkab järjepanu "ära sööma" roheline pall.

Järgmine küsimus
liikuvad mummud

Sinu vastus: Punane

Vale. Ringi keskel olevale ristile keskendudes hajuvad lillad pallid, mida hakkab järjepanu "ära sööma" roheline pall.

Järgmine küsimus
3/6

Kumb horisontaalne joon
on lühem?

jooned erineval kaugusel
Alumine
Ülemine
Mõlemad on sama pikad
jooned erineval kaugusel

Sinu vastus: Alumine

Vale. Tegemist on illusiooniga, mille kohaselt on mõlemad horisontaalsed jooned täpselt sama pikad.

Järgmine küsimus
jooned erineval kaugusel

Sinu vastus: Ülemine

Vale. Tegemist on illusiooniga, mille kohaselt on mõlemad horisontaalsed jooned täpselt sama pikad.

Järgmine küsimus
jooned erineval kaugusel

Sinu vastus:
Mõlemad on sama pikad

Õige! Tegemist on illusiooniga, mille esmasel vaatlusel võib tunduda, et alumine joon on pikem kui ülemine. Reaalsuses mängib illusioon aga inimese ajuga, millel on kalduvus hinnata objektide suurust taustaga seonduvalt.

Järgmine küsimus
4/6

Mida kuuled?
Kas Yanny või Laurel?

kõlari ikoon
Kuula uuesti
Yanny
Laurel
kõlari ikoon
Kuula uuesti

Sinu vastus: Yanny

500 000 Twitteri küsitluses vastanutest valis "Yanny" 47%. Tegemist on sõna "Laurel" töödeldud helifailiga, mis paneb mitmeid inimesi kuulma ka sõna "Yanny". Sõna "Yanny" kuulmine väljendub soodumuses keskenduda ennekõike kõrgematele helisagedustele.

Järgmine küsimus
kõlari ikoon
Kuula uuesti

Sinu vastus: Laurel

500 000 Twitteri küsitluses vastanutest valis "Laureli" 53%. Tegemist on sõna "Laurel" töödeldud helifailiga, mis paneb mitmeid inimesi kuulma ka sõna "Yanny". Sõna "Yanny" kuulmine väljendub soodumuses keskenduda ennekõike kõrgematele helisagedustele.

Järgmine küsimus
5/6

Kuuled kahte noodipaari.
Kas toonid liiguvad madalast
kõrgemaks või kõrgemalt
madalaks?

kõlari ikoon
Heliklipp: Diana Deutsch (California ülikool, San Diego).
Kuula uuesti
Üles, Üles
Alla, Alla
Üles, Alla
Alla, Üles
kõlari ikoon
Heliklipp: Diana Deutsch (California ülikool, San Diego).
Kuula uuesti

Sinu vastus: Üles, üles

Tegemist on tritooni paradoksiga, milles koosnevad noodid korraga ühest kõrgest ning madala helisagedusega noodist. See, millist nooti inimese kõrv eelistab enam kuulda on sõltuv näiteks inimese päritolust ning kodusest keelest, mistõttu ei ole antud illusiooni puhul üheselt õiget vastust.

Järgmine küsimus
kõlari ikoon
Heliklipp: Diana Deutsch (California ülikool, San Diego).
Kuula uuesti

Sinu vastus: Alla, Alla

Tegemist on tritooni paradoksiga, milles koosnevad noodid korraga ühest kõrgest ning madala helisagedusega noodist. See, millist nooti inimese kõrv eelistab enam kuulda on sõltuv näiteks inimese päritolust ning kodusest keelest, mistõttu ei ole antud illusiooni puhul üheselt õiget vastust.

Järgmine küsimus
kõlari ikoon
Heliklipp: Diana Deutsch (California ülikool, San Diego).
Kuula uuesti

Sinu vastus: Üles, alla

Tegemist on tritooni paradoksiga, milles koosnevad noodid korraga ühest kõrgest ning madala helisagedusega noodist. See, millist nooti inimese kõrv eelistab enam kuulda on sõltuv näiteks inimese päritolust ning kodusest keelest, mistõttu ei ole antud illusiooni puhul üheselt õiget vastust.

Järgmine küsimus
kõlari ikoon
Heliklipp: Diana Deutsch (California ülikool, San Diego).
Kuula uuesti

Sinu vastus: Alla, üles

Tegemist on tritooni paradoksiga, milles koosnevad noodid korraga ühest kõrgest ning madala helisagedusega noodist. See, millist nooti inimese kõrv eelistab enam kuulda on sõltuv näiteks inimese päritolust ning kodusest keelest, mistõttu ei ole antud illusiooni puhul üheselt õiget vastust.

Järgmine küsimus
6/6

Kuuled üht tuntud Eesti
lugu, mida esitame tagurpidi.

Kas tunned laulu ära?

kõlari ikoon
Kuula uuesti
"Kuula"
"Süte peal sulanud jää"
"Majakene mere ääres"
kõlari ikoon
Ott Lepland / Aapo Ilves
Kuula uuesti

Sinu vastus: "Kuula"

Õige! Sul on vägagi treenitud kõrv!

Viimane samm
kõlari ikoon
Ott Lepland / Aapo Ilves
Kuula uuesti

Sinu vastus:
"Süte peal sulanud jää"

Vale. Õige vastus on Ott Leplandi - "Kuula".

Viimane samm
kõlari ikoon
Ott Lepland / Aapo Ilves
Kuula uuesti

Sinu vastus:
"Majakene mere ääres"

Vale. Õige vastus on Ott Leplandi - "Kuula".

Viimane samm

Sinu meeled on
nüüd peaaegu
avatud!

Viimane asi:
pea meeles, et
meeled võivad vahel
olla petlikud - hinda
inimesi eelkõige
nende tegeliku
iseloomu ning
väärtuste poolest.